O firmie ANEVA

O firmie ANEVA

SIA „Aneva J” (marka ANEVA) jest firmą rodzinną założoną w 2008 roku.

 

Zainteresowaliśmy się tłoczeniem soków, ponieważ chcemy umożliwić spożywanie czystych i naturalnych soków. Nasza pasja stała się biznesem, w ramach którego oferujemy produkcję soków z wysokiej jakości surowców. Oferujemy również możliwość wytwarzania czystych i naturalnych soków z owoców i jagód dostarczanych przez klientów. Soki są rozlewane tylko do certyfikowanych opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Produkcja w firmie prowadzona jest zgodnie z zasadami HACCP — systemem samokontroli firmy spożywczej mającym na celu zapewnienie bezpiecznego i nieszkodliwego obiegu żywności, który obejmuje monitorowanie i analizę każdego etapu obiegu żywności, określa etapy obiegu żywności, które są kluczowe (niebezpieczne) dla bezpieczeństwa i nieszkodliwości żywności oraz wprowadza skuteczne procedury kontroli i monitorowania na tych etapach.
HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points) to angielski skrót, który oznacza: analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

 

Firma SIA „Aneva J” została zarejestrowana w Służbie Kontroli ds. Żywności i Weterynarii (odpowiednik Polskich Służb Sanitarnych),  która przeprowadza regularne kontrole w zakładzie.

 

Przeprowadzamy również regularne kontrole produktów w akredytowanych laboratoriach, aby mieć pewność co do jakości wytwarzanych produktów.