Par ANEVA

Par ANEVA

SIA “Aneva J” (zīmols ANEVA) ir 2008. gadā dibināts ģimenes uzņēmums.

 

Mēs sākām interesēties par sulu spiešanu, jo vēlējamies radīt iespēju, lietot uzturā tīras un dabīgas sulas. Mūsu aizraušanās kļuva par uzņēmējdarbību, piedāvājot sulu ražošanu no kvalitatīvām izejvielām. Piedāvājam arī iespēju, izgatavot tīras un dabīgas sulas no klientu augļiem un ogām. Sulas tiek pildītas tikai sertificētos īpaši pārtikai paredzētos iepakojumos.

 

Uzņēmumā ražošana noris saskaņā ar HACCP – pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmu, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski (bīstami) pārtikas drošībai un nekaitīgumam, un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

 

HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points) ir saīsinājums no angļu valodas, kas nozīmē: Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti.

 

SIA “Aneva J” ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā, kas veic regulāras pārbaudes uzņēmumā.

 

Akreditētā laboratorijā veicam regulāras produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par saražoto produktu kvalitāti.

 

Eiropas projekti

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Aneva J SIA

15.09.2017. gadā noslēgtais līgums nr. SKV-L-2017/460.

 

Projekts "Sulu spiestuves modernizācija"

Projekts "Sulu ražotnes attīstība"

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu

lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē